OPTIVENT® ULTRA - ULSA

ULSA cirkulært VAV-spjæld med ultralydsteknologi i stedet for måleblænde samt motor med digital display.
 • Meget præcis luftmængdemåling
 • Stort måleområde 0,5 - 15 m/s
 • Ingen krav til sikkerhedsafstand
 • Digitalt display
 • Velegnet ved støv, fedt mv.

Cirkulær VAV-spjæld med ultralydsteknologi til måling af luftmængde i stedet for måleblænde samt aktuator med digitalt display.

Ved anvendelse af aktuatorens brugerinterface med 3-cifret display er det muligt overvåge volumenstrømmen og indstille værdier uden brug af eksternt udstyr.

En simpel funktionsvælger gør det mulig at se den aktuelle volumenstrøm, indstille Vmax og Vmin, indstille mellemstyring, anvende tvangsstyring samt angive styresignal (0-10 V/2-10 V).

VAV-regulatoren har indbygget ultralydsmåling af luftmængden, hvilket betyder meget stor præcision selv ved meget små volumenstrømme.

Da VAV-regulatoren er uden måleblænde er der ingen krav til sikkerhedsafstand før reduktion, bøjning eller T-stykke, hvilket gør installationen nemmere og mindre pladskrævende samt ingen risiko for tilsmudsning af støv eller fedt mv. og dermed minimal vedligeholdelse.

Arbejdsområde fra 0,5  – 15 m/s med en målepræcision fra +/- 4 %.

 

Typiske applikationer: Cellekontorer, mødelokaler, undervisningslokaler, køkkener, procesventilation, rum med slibestøv o.lign.

 • Funktionsområde 0,5 – 15 m/s
 • Luftmængdemåling baseret på ultralydsteknologi
 • Størrelse Ø100 - 315 mm
 • Standard tæthedsklasse CEN3
 • Modbus som standard
 • Vedligeholdesfri
 • VAV-spjæld med digitalt display og direkte indstilling af Vmax, Vmin samt styresignal (0-10V/2-10V)
 • Målepræcision fra +/- 4 %
.pdf
Optivent Ultra Application guide
Sprog: Dansk
Status: Current
 • Applikationer
Se | Hent fil | |
The link has been copied to your clipboard.
.pdf
Optivent Ultra Flyer
Sprog: Dansk
Status: Current
 • Marketing
 • Salgsbrochure
Se | Hent fil | |
The link has been copied to your clipboard.
.pdf
 • Drift
 • Montage
 • Vedligehold
Se | Hent fil | |
The link has been copied to your clipboard.
.pdf
Optivent Ultra UL(S,D)A Technical catalogue
Sprog: Dansk
Status: Current
 • Teknisk
Se | Hent fil | |
The link has been copied to your clipboard.
Send filer (0)
Afkryds de dokumenter du vil have sendt