Salgs- og leveringsbetingelser

gældende fra 1. marts 2010

Generelt

NL92 anvendes som almindelige leveringsbetingelser i Danmark, Grønland og Færøerne - øvrige lande Orgalime S2000 med mindre disse fraviger i nedenstående betingelser. 
Salgs- og leveringsbetingelser er gældende med mindre andet skriftligt er aftalt. 

Pris og levering
Alle priser og gebyrer er i danske kroner ekskl. moms og afregnes efter til enhver tid gældende danske prislister, med mindre andet er aftalt. Produkter fra FläktGroup leveres Ex Works lager/fabrik (Incoterms 2010). For afhentning af ordrer under 1000 DKK hos anvist lager afregnes ekspeditionsgebyr 50 DKK.
Leveringstidspunktet er givet på den af kunden oplyste leveringsadresse. Ved evt. forsinkelse giver dette ikke køber ret til at ophæve købet.

Fragt
Der beregnes 5,5 % af bruttobeløbet ekskl. moms i henhold til fakturaen, dog minimum 300 DKK til dækning af fragt og ekspeditionsomkostninger. Emballage beregnes separat på fakturaen.

Procentfragt anvendes som følger:
For alle tekniske produkter, i Comfort, Fire, Air Handling og Carpark segmenterne. 
FläktGroup kan frit vælge transportmåden, og varen bliver leveret inden kl. 16.00 på den aftalte leveringsdag. Udelukkende gældende for leverancer til Danmark inkl. brofaste øer.
Lagervarer til levering efterfølgende dag skal bestilles før kl. 11:00.

Afregning af faktiske fragtudgifter - direkte fragt anvendes som følger:
Hvis der på kundens opfordring kræves ekstra service, som levering på klokkeslæt, aflæsning med kran, flere aflæsningssteder m.m. Levering til ikke brofaste øer i Danmark samt leverancer til øvrige lande.

Betaling
Betalingsbetingelser er 7 dage netto fra fakturadato, med mindre andet skriftligt er aftalt.
Betaling skal være FläktGroup i hænde på forfaldsdato, der beregnes 2,0 % rente af den til enhver tid værende restgæld. Rentedagen starter på forfaldsdatoen. Køber er ikke berettiget til at modregne, eller tilbageholde dele af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

Garanti
På de leverede varer ydes der en produktgaranti på 1 år fra fakturadato. Det er en forudsætning for garantien, at produkterne monteres og anvendes i overensstemmelse med vore tekniske specifikationer, monterings- og brugervejledninger. Hvis der skal udføres reparationer eller udskiftninger på produkter skal dette udføres af FläktGroups anviste servicefirma, medmindre andet skriftligt er aftalt. Garantien gælder ikke hvis produktet er forsøgt repareret eller ændret uden forudgående accept fra FläktGroup.

Reklamation og ansvar
Ved modtagelse skal køber straks foretage optælling, samt kontrol af det købte (jf. dansk købelov).
Ved fejl, der skyldes materialefejl, fabriksfejl eller mangler, bliver disse straks udbedret af FläktGroup.
Enhver reklamation skal være FläktGroup i hænde senest 10 kalenderdage efter modtagelsen af varen.
FläktGroup fralægger sig ethvert ansvar for indirekte tab, som manglen måtte have påført køber eller 3. mand.
FläktGroup kan ikke modtage eventuelt erstatningskrav, der overstiger fakturabeløbet på den solgte vare. FläktGroup kan ikke stilles til ansvar for indirekte tab for køber, ligesom der tages forbehold for force majeure, herunder råvaremangel, etc.

Produktansvar
Bortset fra gældende lovbestemmelser er FläktGroup kun ansvarlig overfor køber og ikke for tredjemand, ligesom personskade kun er FläktGroup ansvar, hvis det er beviseligt, at skaden er sket grundet forsømmelser, som FläktGroup er ansvarlig for og som FläktGroups forsikringsselskab accepterer. FläktGroup forbeholder sig ret til at foretage konstruktionsændringer, hvis sådanne findes nødvendige.

Returnering
Returvarer modtages kun mod forudgående skriftlig aftale og altid for købers regning og risiko, ligesom der altid skal oplyses FläktGroup fakturanummer. Udelukkende FläktGroup lagerførte produkter krediteres og sker med 65 % af fakturaprisen, hvis varen godkendes i modtagelseskontrollen og hvis beløbet overstiger minimum 500 DKK.

Ikke godkendte returvarer returneres til kunden eller skrottes umiddelbart af FläktGroup, men for købers regning og risiko. 

Endeligt
Endeligt gælder, medmindre andet er aftalt mellem parterne, den danske købelov.
Der tages forbehold for trykfejl.