BRANDVENTILATION: Så er det kursustid igen

Der er nu 15-20 certificerede personer og de første ventilationsfirmaer er godkendte - MEN DER SKAL FLERE TIL!I projekter hvor brandventilation eller overtryksven-tilerede sikkerhedstrapper er angivet til at skulle overholde DBI retningslinje 027 er der krav til at firmaerne er certificerede.

Kurset er til rådgivere og entreprenører, som arbejder med projektering af brandventilation.

Kurset er meget anbefalelsesværdigt for ventilations-entreprenører, rådgivere og brandrådgivere som vil have et bredere kendskab til kravene i deres daglige projektering af brandventilation og røgudluftning.

Kurset giver en grundig gennemgang af retningslinjen for brandventilation således, at man indføres i alle kravene og de vigtigste faldgrupper. Ved kurset afslutning har man det nødvendige indblik i retningslinjens krav og en bredere forståelse af denne som et arbejdsredskab.

Kurset veksler mellem undervisning, diskussioner og opgaveløsning.

RMG Inspektion afholder kursusforløbet for projektering af brandventilationsanlæg iht. DBI retningslinje 027 af 2015 i samarbejde med ClimateConsult.

Kursusdatoer:

  • 24. okt. – Brandteknisk basiskursus – Nødvendig hvis du ønsker certificering.
  • 25. okt. – Brandventilation generelt – Basiskursus for termisk og mekanisk del.
  • 26. okt. – Brandventilation termisk – Detailkursus for termisk brandventilation.
  • 2-3. nov. – Brandventilation mekanisk – Detailkursus for mekanisk brandventilation.
  • 16. nov. – Eksamensforberedelse – Frivillig opfølgningsdag for dem som ønsker dette.

Kurserne afholdes i Fuglesangcentret i Fredericia.

For yderligere information og tilmelding:
Kontakt Bibbi Brydebøl på tlf. 7022 4321 eller på bib@rmg-inspektion.dk.
Ved tilmelding bedes du opgive deltagernavn(e) og kontaktdata, samt hvilket/hvilke kurser tilmeldingen angår.

Læs kursusbeskrivelsen – Klik her.