Ophavsret

Materiale overdraget gennem dette website

FläktGroup A/S registrerer ikke-personlig information om de besøgende på dette website med det formål at opdatere og forbedre websitet og dermed give dig den bedst mulige oplevelse og mest relevante information, når du besøger dette website.
Personlig information registreres kun, når den afgives frivilligt af den besøgende. Sådan information omfatter navn, adresse, telefon- og faxnumre samt e-mail adresse og bruges kun til det formål den blev afgivet til, medmindre den besøgende udtrykkeligt har givet samtykke til andet.
Personlig såvel som ikke-personlig information, der er registreret af FläktGroup A/S anses for fortrolig og vil ikke blive overdraget eller på anden måde gjort tilgængelig for andre.
Ethvert materiale, som FläktGroup A/S modtager gennem dette website betragtes som almindeligt tilgængeligt. FläktGroup A/S er således berettiget til at gengive, bruge, ændre og overdrage sådant materiale uden begrænsninger, herunder ideer til produkter eller produktionsmetoder og knowhow, som måtte være indeholdt i sådant materiale.

Links til andre websites

Hvis du bruger et link på dette website til at åbne et andet website, forlader du dette website. Det website, som du åbner er uafhængig af dette website og FläktGroup A/S har ingen indflydelse på dets indhold.
Ved at give mulighed for link fra dette website til andre websites påtager vi os ikke noget ansvar for materialet på det website, der åbnes ved brugen af linket, og FläktGroup A/S fraskriver sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af, at du åbner eller browser andre websites eller anvender materiale, der er indeholdt herpå, uanset årsagen til et sådant tab og uanset om FläktGroup A/S kunne eller burde have forudset et sådant tab, herunder risikoen for et sådant tab, ved ikke at fjerne linket fra dette website eller på anden måde.

Links til dette website
Når der gives mulighed for link til dette website fra andre websites, har FläktGroup A/S – medmindre det klart fremgår – ikke godkendt, hverken linket eller det materiale, der er indeholdt på det andet website, og FläktGroup A/S er ikke koncernforbundet eller har ikke på anden måde samarbejde med indehaveren af et sådant website.