Tryksætning af trappeskakte

 

UDFORDRING:

Iht. bygningsreglementet skal der ved indretning af bygninger hvor gulv i øverste etage er beliggende mere end 22 m over terræn, eller hvor alle redningsåbningerne ikke kan nås af redningsberedskabets stiger, tages særligt hensyn til muligheden for evakuering fra bygningen samt redningsberedskabets indsatstid og adgang til etagerne.

LØSNING:

Overtryksventilation - Komplet systemløsning fra FläktGroup. Systemet udarbejdes efter DS/EN 12101-6 og har til formål at forhindre eller minimere indtrængning af røg fra brandramte område til flugtveje og primære indsatsveje.

Dette gøres bl.a. ved opretholdelse af et kontrolleret overtryk i trappeskakt og forrum. Foruden dette skal der opretholdes korrekte døråbningskræfter samt sikres tilstrækkelig luftgennemstrømning gennem åbne døre i retning mod brandramte etager.

KONTAKT FläktGroup

Hvis du vil vide mere om vores systemløsninger, tøv ikke med at give os et opkald eller send os en e-mail. 

FläktGroup A/S er den professionelle rådgivende komponentleverandør med fokus på indeklima, energioptimering og sikkerhed i alle typer bygninger. Virksomheden følger en vækstorienteret strategi med fokus på kvalitet og miljø, med forankring i en kompetent organisation.

Vi vil være glade for at hjælpe.