Ventilationsløsninger til operationsstuer

Hospitalers renhed er afhængig af veldesignede HVAC-systemer.

 

udfordring:

Der er specielle krav til HVAC-systemer for hospitals- og sundhedssektoren: Nogle af kravene kommer af patienternes følsomhed overfor infektioner. Varme- og ventilationsanlæg spiller en vigtig rolle i at skabe et rent, sikkert og behageligt indeklima hvor helbredelse kan ske på bedst mulig måde.

beskrivelse

Brug: UCV Operationsstuer, typisk Ortopæd kirurgiske afdelinger.
Str. på rum: 45 m2

løsning: DIF-OT SYSTEM 

Løsningen til operationsstuer fra ClimateConsult er et DIF-OT-system og omfatter typisk:

1. eQ Master aggregat med 3 Ångstrøm teknologis-rotor for stor varmegenvindingsydelse betyder:

Patient sundhed og sikkerhed vil blive maksimeret - 3 Ångstrøm teknologi har den unikke evne og kan overføre fugt (affugte udeluften) uden at overføre en betydelig mængde luftbårne kemiske eller biologiske forureningspartikler.

 • At patientsundhed og patientsikkerhed holdes på et maksimum - 3 Ångstrøm teknologi har unikke egenskaber og kan overføre fugt (affugte udeluften) uden at overføre luftbårne kemiske eller biologiske forureningspartikler.
 • At den høje energiudnyttelse gør det muligt at lave et system med tilførelse af 100% frisk udendørs luft. Drifts- og installationsomkostninger reduceres og samtidig forenkles fugtstyringen.

2. DIF-OT HEPA-filter Indblæsningsområder med laminært flow og DEC udsugningsarmaturer til ekstremt ren ventilation for beskyttelse af patienterne. Nyeste skærmløse system med variable lufthastigheder er ideelt til krævende hybrid operationsstuer.

3. Operationsstue kontrolpanel system til HVAC styring og hurtig omstilling.

EKSEMPEL PÅ PRODUKTER BRUGT I DETTE SYSTEM
 • DIF-OT Hepa Filter (Kontakt ClimateConsult for  mere information)


 • DIF-OT Control Panel (Kontakt ClimateConsult for  mere information)


fordele

 • Zone forureningskontrol, leverer ren luft til patienten
 • Effektiv fjernelse af bedøvende gas og lugte
 • Let at rengøre og meget vedligeholdelsesvenlig, hurtig omstilling mellem operationer
 • Gode arbejdsforhold for det kirurgiske personale
 • Realtids overvågning af tryk effektiv kontamineringskontrol
 • Optimeret til at spare energi

EFFEKTIV FILTRERING SPILLER EN CENTRAL ROLLE

Ved bekæmpelse af infektioner og minimering af luftbårne bakterier og vira, spiller god filtrering en central rolle. 

 • Luftudskiftningen har den største indflydelse på lugtgener på hospitaler - dette påvirker patienters trivsel og opfattelsen af et sundt miljø, og kan ikke løses ved filtrering alene.
 • Korrekt fugtkontrol i både køle- og opvarmningsprocesser er nødvendig for at minimere infektion, støtter den kirurgiske proces og sikrer patientens komfort.
 • Det er vigtigt at holde slutfiltrene tørre for at undgå en potentiel opbygning af mikrobakteriel vækst.

 

KONTAKT CLIMATECONSULT

Hvis du vil vide mere om vores løsninger til en god indendørs luftkomfort, så give os et kald eller send os en e-mail. 

ClimateConsult A/S er den professionelle rådgivende komponentleverandør med fokus på indeklima, energioptimering og sikkerhed i alle typer bygninger. Virksomheden følger en vækstorienteret strategi med fokus på kvalitet og miljø, med forankring i en kompetent organisation.

Vi vil være glade for at hjælpe.

Find din kontaktperson hos ClimateConsult her >>