Frisk luft og høj komfort

UDFORDRING: Frisk luft i følsomme miljøer, eller hvor der er risiko for lugtgener

LØSNING: Econet væskekoblet varmegenvindingssystem med helt adskilte luftstrømme

ECONET® PREMIUM

Econet® Premium - Fleksibelt og effektivt varmegenvindingssystem

Det er ikke hensigtsmæssigt at anvende en roterende varmeveksler under alle forhold, da der kan være en risiko for overførsel af lugt, bakterier og vira i aggregater med rotorvarmegenvinding. Steder hvor overførsel er absolut uønsket er f.eks. hospitaler, restauranter og i forskellige former for industrier. Her vil ClimateConsults løsning til dette være: ECONET-system med varmegenvinding tilsluttet et eQ ventilationsaggregat.

100% ADSKILTE LUFTSTRØMME

Med ECONET og eQ-ventilationsaggregat er luftstrømmene helt adskilte fra hinanden. Energiudnyttelsen til opvarmning og afkøling sker via væskekoblede genvindingsbatterier og et avanceret kontrolsystem, der altid optimerer genvindingen. ECONET-systemet kan opnå op til 75% virkningsgrad.

FREMTIDSSIKKER MED ECONET SYSTEMET

Det innovative econet-system er en fremtidssikker løsning

ECONET-systemet er især velegnet i hospitals- og medicinalindustrien, af hensyn til de hygiejniske forhold, da det sikrer mod enhver form for lækage mellem tilluft og fraluft, hvilket udelukkende kan opnås med væskekoblede genvindingsbatterier. 

At adskille tilluft og fraluft åbner for helt nye muligheder, for at genvinde energi fra overflader, hvor rotoren ikke er anvendelig. Det gælder f.eks. i garager, omklædningsrum og ved toiletfaciliteter – Uanset miljøet sikres det at energien ikke spildes. Spildvarme, køling, geotermisk køling - der er ingen begrænsninger, når du bruger Econet.

Investering i ECONET

FLEKSIBEL PLACERING – KRÆVER MINDRE PLADS

Når tillufts- og fraluftsenhederne er helt adskilte, vil der åbne sig nye muligheder for indretning, da man ikke er begrænset af, at enhederne skal stå ovenpå hinanden. Enhederne kan for eksempel begge placeres ved siden af hinanden, hvis lofthøjden ikke tillader traditionel sammenbygning. En anden løsning kan være at placere dem på hver sin etage i bygningen – der er ingen begrænsninger. 

Let at dimensionere

I vores beregningsprogram ACON vælger du let lige fra Econet til eQ aggregater

>> Link till Acon

ECONET - GENNEMPRØVET LØSNING

Tydelige og klare fordele med en simpel løsning

 

SLUTBRUGERE / EJERE

INDEKLIMA MED HØJ KVALITET

Ingen krydskontaminering eller lugtoverførsel

REDUCEREDE INVESTERINGS- OG ENERGIOMKOSTNINGER

Reducerede investeringsomkostninger for køle- og varmeanlæg

Energieffektiv løsning med lave driftsomkostninger (op til 75% virkningsgrad)

GENNEMPRØVET LØSNING

Testet i et af Europas mest avancerede laboratorier

Pålidelig hele året rundt, selv i et koldt klima

Mere end 4.000 referencer på verdensplan